COVID-19 smittevern

House of Motion, Delta Aktivt og Trimklubben Aktiv jobber aktivt med smitterven og følger nøye med på retningslinjer gitt av FHI og regjeringen. Alle kunder og ansatte som har symptomer som ligner på Covid-19 skal holde seg hjemme.