Mer informasjon kommer – veldig snart!

Thea Solnørdal starter opp i løpet av høsten opp som kostholdsveileder i Delta Aktivt. Ta kontakt med thea@deltaaktivt.no