Per i dag er det 9 instruktører knyttet til Delta aktivt og trimklubben Aktiv. I Delta aktivt er det tilknyttet 2 fysioterapeuter på dagtid

Vi er alle fysioterapeuter med god erfaring fra ulike fagfelt og har ledet gruppetrening i mange år. Det høy kompetanse blant våre fysioterapeuter – dette er vi veldige stolte av. Vi har nær kontakt med forskermiljøet i Norge (NTNU i Trondheim) som forsker på trening for mannen i gata. Det er dessuten generelt høy kursdeltagelse blant våre instruktører, og det er også noe vi oppfordrer til.

Vi holder oss faglig oppdaterte til enhver tid, og bruker vår kunnskap så godt som mulig i arbeidshverdagen vår. Som fysioterapeuter har vi også et stort nettverk av fagpersoner, også tverrfaglig, som vi bruker aktivt når vi har behov for det. Men selv om vi er fysioterapeuter, er det frisktrening som er i fokus hos oss. Vi snakker sjelden om sykdom i våre grupper og prøver å fokusere på det friske i hver enkelt. Dette er viktig for oss å formidle. Trivsel.

Vi har etterhvert opparbeidet oss en solid erfaring innen bedriftstrening og bedriftsbehandling. Vi har flere store kunder som er svært fornøyde med tilbudet vi gir deres ansatte. En viktig konsekvens av helserelatert tilbud i bedriftene er lavere sykefravær og økt trivsel.

Vårt team

Delta Aktivt

LISE FJØRTOFT
Fysioterapeut, instruktør og Eier ved Delta Aktivt (per dagsdato i foreldrepermisjon) 

Lise er utdannet Fysioterapeut og har også en utdanning i Idrett. Har kurs innen kinesiotaping, dry needling/triggerpunkt behandling / skulder problematikk og bekkenrelaterte plager i og etter svangerskap.  
Har også jobbet flere års erfaring som gruppeinstruktør. 
Som Fysioterapeut har Lise erfaring med muskel- og skjelettplager, akutte og langvarige smerteproblematikk i muskler og ledd, bekkenleddsmerter(under og etter graviditet), hofte (artrose) og korsrygg. 

CAROLINE STRAND 
Fysioterapeut, Personlig trener, instruktør og Daglig leder ved Delta Aktivt

Caroline er utdannet Fysioterapeut og har også en bachelor i idrett, fysisk aktivitet og helse. Hun er ogå utdannet personlig trener. 
Kurs innen motiverende intervju, trykkbølge, skulder og ulike former for gruppetrening

MATHILDE HARSTAD
Mathilde er utdannet fysioterapeut ved NTNU Trondheim i 2016.

Tidligere erfaring fra psykiatri, kommune og innen veiledning i diverse arbeidsretta tiltak. Jobber nå som selvstendig næringsdrivende fysioterapeut på Hareid Fysikalske Institutt og på Delta Aktivt i Ålesund. Har stor variasjon i pasientgruppe og problemstillinger, hvor jeg forsøker å jobbe helhetlig og med en funksjonell tilnærming. 

Trimklubben Aktiv

TORUNN OTNESINGRID GRANØIEN

Parkering

Det er gode parkeringsmuligheter rett utenfor bygget

House of motion

Delta aktivt er per i dag i et samarbeid med House of motion