Vi benytter ulike fysikalske behandlingsmetoder

Tradisjonelle benkebehandling

Triggerpunktbehandling – manuelt og ved bruk av dry needling/nåler

Øvelsesbehandling med bruk av: Medisinsk treningsterapi Redcord (slynge)

Veiledet trening / personlig trening 

Sjokkbølgebehandling

Kinesiotaping 

Massasje

Takster/Priser

Førstegangskonsultasjon (m/undersøkelse): 650,-
Fysikalsk behandling inntil 60 min: 520,-
Fysikalsk behandling inntil 30 min: 420,-

Trykkbølgebehandling: 550,-

Massasje 30 min: 400,-
Massasje 60 min: 700,-


Personlig trening førstegangskonsultasjon: 650,-
Personlig trening 60 min: 520,-
Maxpulstest: 500,-


Fotanalyse og indviduelle tilpasning av Formthotics såler: 1400,-

Tilleggskostnader:
Rapporter og attester (avhenging av omfang): 50-150,-

Ubenyttede timer som ikke er avbestilt senest 24 timer i forkant av oppsatt time, må betales i sin helhet.

Fysioterapeutene i Delta Aktivt har ikke driftsavtale med kommunen, og pasientene trenger derfor ikke rekvisisjon fra lege. Vi har kort venteliste.

Prisliste fysioterapi Delta Aktivt – Idrettsklinikken for Alle
Gjeldende fra 1. september 2020